Kontakt

 

Wind Service Sp. z o.o. 

ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
e-mail: windservice@windservice.eu  
telefon: +48 22 548 48 12
faks: +48 22 548 48 40
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000588699
NIP 5213713985

 

Wdrożyliśmy procedurę zarządzania skargami: 

Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia mogą być przekazywane ustnie albo pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną)
lub poprzez wypełnienie Formularza Skargi, który należy złożyć na adres zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi
w Formularzu.  

  • Wpłynięcie skargi zostanie potwierdzone w ciągu 7 dni roboczych;
  • Odpowiedź na skargę pojawi się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

formularz_skargi.pdfFormularz skargi.pdf

Dane kontaktowe

Wind Service Sp. z o.o.
Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu