Archiwum

 

informacja_dotyczAca_wskaZnikOw_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2017r.pdf informacja_dotyczAca_wskaZnikOw_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2017r.pdf

informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2018.pdf informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2018.pdf

 informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2018.pdf informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2018.pdf

informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_3q2018.pdfinformacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_3q2018.pdf

informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_3q2018.pdf2018-10-15informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_3q2018.pdf

 informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_3q2018.pdf2018-10-15informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_3q2018.pdf

 informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2017.pdf informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2017.pdf

informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2017.pdf informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2017.pdf

informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_4q2017.pdf informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_4q2017.pdf

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.09.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_wskaznikow_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2015_rok.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.09.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_wskaznikow_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2015_rok.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o. Stan na 30.09.2017 r.


informacja_dotyczaca_wskaznikow_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2015_rok.pdfInformacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.06.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.06.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o. Stan na 30.06.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 31.03.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 31.03.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o. Stan na 31.03.2017 r.

 

 informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 31.12.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 31.12.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Sp. z o.o. Stan na 31.12.2016 r.


informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na dzień 30.09.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na dzień 30.09.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Sp. z o.o. Stan na dzień dzień 30.09.2016 r.


informacja_dotyczaca_wskaznikow_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2015_rok.pdfInformacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2015 r.

 
 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na dzień 30.06.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na dzień 30.06.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Sp. z o.o. Stan na dzień dzień 30.06.2016 r.informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na dzień 31.03.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na dzień 31.03.2016 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Sp. z o.o. Stan na dzień dzień 31.03.2016 r.

 

 

 

informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_2q2017.pdf informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_2q2017.pdf

informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_2q2017.pdf informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_2q2017.pdf

informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_2q2017.pdf informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_2q2017.pdf

2018-04-13informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2017.pdf 2018-04-13informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2017.pdf

2018-04-13informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_4q2017.pdf 2018-04-13informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_4q2017.pdf

2018-04-13informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2017.pdf 2018-04-13informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2017.pdf

2018-07-09informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_1q2018.pdf 2018-07-09informacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_1q2018.pdf

2018-07-09informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_1q2018.pdf 2018-07-09informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci_1q2018.pdf

2018-07-09informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_1q2018.pdf 2018-07-09informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_1q2018.pdf

2018-10-02informacja_o_dostepnej_mocy_stan_na_30.06.2018.pdf 2018-10-02informacja_o_dostepnej_mocy_stan_na_30.06.2018.pdf

2018-10-02informacja_o_podmiotach_przlaczonych_stan_na_30.06.2018.pdf 2018-10-02informacja_o_podmiotach_przlaczonych_stan_na_30.06.2018.pdf

2018-10-02informacja_o_podmiotach_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie_stan_na_30.06.2018.pdf 2018-10-02informacja_o_podmiotach_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie_stan_na_30.06.2018.pdf

 

 

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu