O spółce

Dane podstawowe

Nazwa firmy: Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
Data założenia: 2009
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 5213548032
REGON: 14215790600000
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000343639

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu