Kontakt

 

Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o. 

ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
e-mail: windservice@windservice.eu  
telefon: +48 22 548 48 12
faks: +48 22 548 48 40
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000343639
NIP 5213548032

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu