Informacje o sieci

Spółka Wind Service Dystrybucja posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, gmin Darłowo, Sianów, m. Koszalin oraz gminy Biesiekierz. 


W skład infrastruktury sieciowej, na której Wind Service Dystrybucja pełni funkcję OSD wchodzą następujące elementy:

  • stacja transformatorowa 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki wraz z transformatorem 250 MVA;
  • dwutorowa linia 110 kV łącząca stację GPZ Dunowo Wiatraki ze stacją abonencką 30/110 Jeżyczki;

  • stacja abonencką 30/110 GPZ Jeżyczki wraz z trzema transformatorami (2x 75 MVA oraz 1x85 MVA)

  • jednotorowa linia 110 kV łącząca stację 110/30 kV GPZ Jeżyczki ze stacją 110/30 kV GPZ Sińczyca;

  • stacja abonencka 30/110 kV GPZ Sińczyca wraz transformatorem 85 MVA.


Opisana powyżej infrastruktura połączona jest z siecią przesyłową za pomocą linii blokowa 400 kV od punktu połączenia sieci (pole nr 10 w SE Dunowo będącej własnością PSE S.A.) do transformatora 400/110 kV w SE 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki.

 

wniosek_przylaczeniowy_ws_dla_odbiorcy.docWniosek o określenie warunków dla odbiorcy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.09.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.09.2017 r.

 

informacja_dotyczaca_podmiotow_przylaczonych_do_sieci.pdfInformacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o. Stan na 30.09.2017 r.


informacja_dotyczaca_wskaznikow_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2015_rok.pdfInformacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 r.

 

 

 ARCHIWUM

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu