Informacje o sieci

Spółka Wind Service Dystrybucja posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, gmin Darłowo, Sianów, m. Koszalin oraz gminy Biesiekierz. 


W skład infrastruktury sieciowej, na której Wind Service Dystrybucja pełni funkcję OSD wchodzą następujące elementy:

  • stacja transformatorowa 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki wraz z transformatorem 250 MVA;
  • dwutorowa linia 110 kV łącząca stację GPZ Dunowo Wiatraki ze stacją abonencką 30/110 Jeżyczki;

  • stacja abonencką 30/110 GPZ Jeżyczki wraz z trzema transformatorami (2x 75 MVA oraz 1x85 MVA)

  • jednotorowa linia 110 kV łącząca stację 110/30 kV GPZ Jeżyczki ze stacją 110/30 kV GPZ Sińczyca;

  • stacja abonencka 30/110 kV GPZ Sińczyca wraz transformatorem 85 MVA.


Opisana powyżej infrastruktura połączona jest z siecią przesyłową za pomocą linii blokowa 400 kV od punktu połączenia sieci (pole nr 10 w SE Dunowo będącej własnością PSE S.A.) do transformatora 400/110 kV w SE 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki.

 

wniosek_przylaczeniowy_ws_dla_odbiorcy.docWniosek o określenie warunków dla odbiorcy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

informacja_o_dostepnej_mocy_stan_na_30.06.2018.pdf informacja_o_dostepnej_mocy_stan_na_30.06.2018.pdf

informacja_o_podmiotach_przlaczonych_stan_na_30.06.2018.pdf informacja_o_podmiotach_przlaczonych_stan_na_30.06.2018.pdf

informacja_o_podmiotach_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie_stan_na_30.06.2018.pdf informacja_o_podmiotach_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie_stan_na_30.06.2018.pdf 

informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej_4q2017.pdfinformacja_dotyczAca_podmiotOw_przyLaczonych_do_sieci_4q2017.pdf

 ARCHIWUM

 

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu