Informacje o sieci

Spółka Wind Service Dystrybucja posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, gmin Darłowo, Sianów, m. Koszalin oraz gminy Biesiekierz. 


W skład infrastruktury sieciowej, na której Wind Service Dystrybucja pełni funkcję OSD wchodzą następujące elementy:

  • stacja transformatorowa 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki wraz z transformatorem 250 MVA;
  • dwutorowa linia 110 kV łącząca stację GPZ Dunowo Wiatraki ze stacją abonencką 30/110 Jeżyczki;

  • stacja abonencką 30/110 GPZ Jeżyczki wraz z trzema transformatorami (2x 75 MVA oraz 1x85 MVA)

  • jednotorowa linia 110 kV łącząca stację 110/30 kV GPZ Jeżyczki ze stacją 110/30 kV GPZ Sińczyca;

  • stacja abonencka 30/110 kV GPZ Sińczyca wraz transformatorem 85 MVA.


Opisana powyżej infrastruktura połączona jest z siecią przesyłową za pomocą linii blokowa 400 kV od punktu połączenia sieci (pole nr 10 w SE Dunowo będącej własnością PSE S.A.) do transformatora 400/110 kV w SE 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki.

 

wniosek_przylaczeniowy_ws_dla_odbiorcy.docWniosek o określenie warunków dla odbiorcy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

 1q2019_informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej.pdf 1q2019_informacja_o_LAcznej_dostEpnej_mocy_przyLAczeniowej.pdf

1q2019_informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci.pdf 1q2019_informacja_dotyczAca_podmiotOw_ubiegajAcych_siE_o_przyLAczeniu_siE_do_sieci.pdf

informacja_dotyczAca_wskaZnikOw_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2018r.pdf informacja_dotyczAca_wskaZnikOw_czasu_trwania_przerw_w_dostarczaniu_energii_elektrycznej_za_2018r.pdf

 

 ARCHIWUM

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu