O spółce

Dane podstawowe

Nazwa firmy: Wind Service Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
Data założenia: 2015
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 5213713985
REGON: 36309598200000
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000588699

 

Dane kontaktowe

Wind Service Sp. z o.o.
Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu