Aktualności


 • W zakładce "Informacje o sieci" pojawiły się informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 30.06.2019r.      
 • W zakładce "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" pojawiła się IRiESDv3
 • dnia 3 czerwca 2019r. zakończono proces konsultacji projektu wersji 3 IRiESD. 
 • W zakładce "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" pojawił się wzór tekstu wersji 3 IRiESD. 

  Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 3 czerwca2019 r. pocztą elektroniczną na adres: windservice@windservice.eu

 • W zakładce "Informacje o sieci" pojawiły się informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.03.2019r.             
   
 •  22.03.2019 Została zaktualizowana taryfa.              
 • W zakładce "Informacje o sieci" pojawiły się informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.12.2018r.                                                                                                                                                                                                             
 • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane:                                                                       
  -
  Informacja dotycząca podmiotów ubiegajacych się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.09.2018r.
  - Informacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV informacje. Stan na 30.09.2018 r. 
  - Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja z o.o. Stan na 30.09.2018 r.                                                                                                                                                                                                 
 • Dnia 20 kwietnia 2018r. została zatwierdzona II taryfa energii elektrycznej, nowe stawki taryfy obowiązują od maja 2018r. Taryfa II

 • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane: 
  - Informacja dotycząca podmiotów ubiegajacych się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.06.2018r.
  - Informacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV informacje. Stan na 30.06.2018 r.
  - Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja z o.o. Stan na 30.06.2018 r.

 • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane: 
  - Informacja dotycząca podmiotów ubiegajacych się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 31.03.2018r.
  - Informacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV informacje. Stan na 31.03.2018 r.
  - Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja z o.o. Stan na 31.03.2018 r.
 • W zakładce "Informacje o sieci" pojawiły się informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.12.2017 r. 

 • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane:

  - Informacja dotycząca podmiotów ubiegajacych się o przyłączenie się do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Stan na 30.09.2017 r.
  - Informacja dotycząca podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV informacje. Stan na 30.09.2017 r. 
  - Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Wind Service Dystrybucja z o.o. Stan na 30.09.2017 r.

 • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.06.2017 r.

 • W zakładce "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)" opublikowano zaktualizowany dokument. 

 • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.03.2017 r.

 • W zakładce "Informacje o sieci" pojawiły się informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.12.2016 r.
  Została zaktualizowana również taryfa.

 • Z dniem 8 lipca 2016 roku uległa zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej nazwy: Wind Service Sp. z o.o. na: Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o.
  Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy - wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, poczty elektronicznej oraz strony internetowej - pozostają bez zmian.

            Informacja o zmianie nazwy

 

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu