Aktualności

  • W zakładzce "Informacje o sieci" zostały opublikowane informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.06.2017 r.

  • W zakładce "Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)" opublikowano zaktualizowany dokument. 

  • W zakładce "Informacje o sieci" zostały opublikowane informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.03.2017 r.

  • W zakładce "Informacje o sieci" pojawiły się informacje o stanie przyłączeń w sieci na dzień 31.12.2016 r.
    Została zaktualizowana również taryfa.

  • Z dniem 8 lipca 2016 roku uległa zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej nazwy: Wind Service Sp. z o.o. na: Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o.
    Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy - wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, poczty elektronicznej oraz strony internetowej - pozostają bez zmian.

            Informacja o zmianie nazwy

 

Dane kontaktowe

Wind Service Dystrybucja Sp. z o. o.

Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: windservice@windservice.eu